เลือกสายพันธ์ุกัญชา

การเลือกสั่งกัญชา เราขอแนะนำให้เลือกซื้อตามชนิดสายพันธ์ุที่จำแนกได้แก่ 1.สายพันธุ์ซาติวา (Cannabis sativa) 2.สายพันธุ์อินดิกา (Cannabis indica) และ 3.สายพันธุ์รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis) เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

ซื้อกัญชาตามสายพันธ์

สายพันธ์กัญชาที่ THC สูงสุด

Hybrid

Modified Bananas

หรือ โมดิฟายด์ บานาน่า

THC 31%

มีพลัง

Hybrid

Kush Mints

หรือ คุช มินท์

THC 28%

ผ่อนคลาย

Hybrid

GMO Cookies

หรือ จีเอ็มโอ คุ้กกี้

THC 28%

ผ่อนคลาย

Hybrid

OGKB

หรือ โอจี เคบี

THC 25%

ผ่อนคลาย

เลือกตามอาการและสรรพคุณ

เลือกตามกลิ่นดอกกัญชา